Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego YAFROMBYTOM

1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży towarów w sklepie internetowym YAFROMBYTOM działającego pod adresem http://www.yafrombytom.com.

b) Przedmiotem działalności sklepu internetowego YAFROMBYTOM jest sprzedaż odzieży oraz dodatków.

c) Właścicielem sklepu internetowego YAFROMBYTOM jest YA MAłgorzata Doś- Śląska, ul. Batorego 28/7, 41-902 Bytom, NIP 6342485216, REGON 243515931, zwany dalej Sprzedającym.

d) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sprzedającym.

e) Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

f) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

g) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2. Zamówienia

a) Zamówienie w sklepie internetowym YAFROMBYTOM składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu, działającej pod adresem http://www.yafrombytom.com.

b) W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest:

- wybrać zamawiany produkt poprzez dodanie go do „wybieram to”,

- podać adres dostawy,

- wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,

- potwierdzić wypełniony formularz zamówienia oraz zakończyć procedurę składania zamówienia poprzez wybór opcji „Review&Purchase”.

c) Zapłata jest warunkiem koniecznym do otrzymania zamówionego przedmiotu.

d) Zapłata za przedmiot uiszczana jest za pomocą płatności online, karty płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), lub poprzez przelew na konto ING 45 1050 1230 1000 0097 0768 2549. Można również wyrazić chęć zapłaty innym sposobem - w tym wypadku należy skontaktować się ze Sprzedającym przy użyciu formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej pod adresem email: ya@yafrombytom.pl. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

e) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPal i PayU.

f) Po dokonaniu zakupu Klient automatycznie informowany jest o przyjęciu
zamówienia.

g) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

h) W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru - Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania tych danych.

i) Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta będą niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.

3. Ceny

a) Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego YAFROMBYTOM są cenami brutto i podawane są w polskich złotych (PLN)

b) Termin realizacji złożonych zamówień od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie to od 1 do 6 dni roboczych.

4. Odstąpienie od umowy

a) Kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania, bez podania przyczyny.

b) Zwrot odbywa się na koszt zwracającego.

c) Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta.

d) Zwrot dla swojej ważności wymaga złożenia przez Klienta na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego wraz z towarem i dowodem zakupu na adres:

YAFROMBYTOM

ul.Batorego 28/7

41-902 Bytom

Wzór oświadczenia można pobrać tutaj. Dostępny jest również na życzenie klienta po uprzedniej prośbie wysłanej na adres e-mail sklepu: ya@yafrombytom.pl

e) Jeżeli towar zostanie zwrócony zgodnie z niniejszym regulaminem, Sprzedający zwraca uiszczoną cenę zakupionego towaru na wskazane przez Klienta konto bankowe.

5. Reklamacje

a) Sprzedający jest zobowiązany do wydania towaru pozbawionego wad. W przypadku gdy Klient stwierdzi wadę otrzymanego towaru przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

b) Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Sprzedającego, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: ya@yafrombytom.pl.

c) Reklamacja powinna wskazywać okoliczności związane z jej złożeniem, w szczególności opis, datę wystąpienia niezgodności towaru z umową sprzedaży i zgłoszenie odpowiedniego żądania. Powinna także zawierać dane kontaktowe zgłaszającego Klienta.

d) Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

e) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

f) Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże Sprzedający dołoży starań, aby fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości i jak najlepiej oddawały ich wygląd rzeczywisty.

g) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy pocztowej w momencie dostarczenia przesyłki.

6. Polityka ochrony prywatności

a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

7. Prawa autorskie

a) Wszystkie produkty prezentowane w sklepie internetowym YAFROMBYTOM są projektowane oraz tworzone przez Sprzedającego w Polsce.

8. Zakończenie

a) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Polityka COOKIES

a) Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

b) Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

c) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

d) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

-dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

-tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

e) W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

f) W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

-„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

-pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

-„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

-„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

-„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

g) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

h) Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

i) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

J) Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl